За нас

ИНСЕРТ е български орган за сертификация на системи за управление, в който професионализма си срещат експерти и водещи одитори, работили в едни от най-големите сертифициращи органи в света и над 15 000 одита само за последните десет години!

Сертификат за акредитация, рег. № 18 ООС/11.04.2023 г., валиден до 31.01.2024 г., издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Научи повече

Заявка за сертификация

Ние сме винаги на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с вас, а разглеждането ѝ е напълно безплатно, като само в рамките на няколко часа от получаването на заявката, ще имате оферта за сертификация специално за вас и вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но тя е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

Свали

Стандарти

БДС ISO 37001:2016

Изисквания към системите за управление за борба с подкупването

БДС ISO/IEC 27001:2022

Вече е тук – сертифицираме и по новата версия!

БДС EN ISO/IEC 27001:2017

Съдържа изисквания за системите за управление на сигурността на информация.

БДС ISO 45001:2018

Изисквания за здраве и безопасност при работа.

БДС EN ISO 14001:2015

Съдържа изисквания за системи за управление на околната среда.

БДС EN ISO 9001:2015

Съдържа изисквания към системите за управление на качеството.

БДС ISO 39001:2014

Изисквания към системите за управление на безопасността на движението по пътищата.

БДС EN ISO 22000:2018

Изисквания към системи за управление на безопасността на хранителните продукти.

Последни новини

Разширяване на обхвата на акредитация

Успешно приключихме разширяването на обхвата на акредитацията си…

02.06.2021 Научи повече
Сертификация по ISO/IEC 27001:2022

Подготвяме се за сертификацията по най-новата версия на стандарта за системи за управление на сигурността на информацията.

Запознайте се с Политиката ни за „преход“…

13.04.2023 Научи повече
Актуализирани правила за сертификация

На интернет страницата ни са публикувани актуализирани Правила за сертификация (вер. 07/01.02.2023г.)  Промяната засяга въвеждането на допълнителни изисквания във връзка със сертификация на системи за управление за борба с подкупването по ISO 37001:2016.

01.02.2023 Научи повече
Акредитирана сертификация по ISO 39001 и ISO 22000

Акредитирана сертификация за ISO 22000 (безопасност на хранителните продукти) и ISO 39001 (безопасност на движението по пътищата). 

03.06.2022 Научи повече
Промени в правилата за сертификация

Направени са промени в Правилата за сертификация, считано от 10.12.2021 г. Сертифицираните клиенти имат възможност да се запознаят с измененията в документа.

10.12.2021 Научи повече
Проверка на валидността на сертификат

В раздел „Проверка на сертификат“ можете да проверите валидността на издадените от ИНСЕРТ сертификати.

05.02.2020 Научи повече
Информация за клиентите

Във връзка с разпространението на коронавирус и обявеното извънредно положение, искаме да ви уверим, че в „ИНСЕРТ“ са предприети разумни мерки за обичайното изпълнение на дейността и за поддържане на доверието в процеса на сертификация.

13.03.2020 Научи повече
Оценете рисковете за COVID с OIRA

Все още не знаем дали ще ни застигне „втората вълна“ на епидемията, но нищо не пречи да бъдем подготвени. Главната инспекция по труда и Европейската агенция по здраве и безопасност в Билбао публикуваха безплатен он-лайн инструмент…

29.09.2020 Научи повече
© 2019 Incert. All Rights Reserved.