Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Начало

ИНСЕРТ е орган за сертификация на системи за управление, в който професионализма си срещат експерти и водещи одитори, работили в едни от най-големите сертифициращи органи в света и над 15 000 одита само за последните десет години!

Сертификат за акредитация № 18 ООС, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" съгласно БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO/IEC 27006:2015/AMD 1:2020.

За нас

ИНСЕРТ е орган за сертификация на системи за управление, в който професионализма си срещат експерти и водещи одитори, работили в един от най-големите сертифициращи органи в света и над 15 000 одита само за последните десет години!
1505 София, ул. Калиманци 45, офис 3

За нас

Оценяване на съответствието

Одити и оценяване на съответствието с нормативни изисквания, специални стандарти, договори.
Научи повече

Сертификация на системи

Сертификация на системи за управление за съответствие с изисквания на стандарти на ISO и други стандарти.
Научи повече

Обучения

Обучения за одитиране, за стандарти и за управление - публични или разработени по задание на клиент.
Научи повече

Стандарти

Международните стандарти за системи за управление, по които предлагаме сертификация, се разработват от Международната организация за стандартизация (ISO) и са приети чрез превод и признаване за български държавни стандарти от Българския институт за стандартизация.

ISO 9001:2015

Системи за управление на качеството
Виж повече

ISO 14001:2015

Системи за управление на околната среда
Виж повече

ISO 45001:2018

Системи за управление на здравето и безопасността при работа
Виж повече

ISO/IEC 27001:2022

Най-новите изисквания за сигурност на информацията
Виж повече

ISO/IEC 27701:2019

Системи за управление за защита на личните данни
Виж повече

ISO/IEC 27001:2013 - отменен

Системи за управление на сигурността на информацията
Виж повече

ISO 39001:2012

Системи за безопасността на движението по пътищата
Виж повече

ISO 22000:2018

Системи за безопасността на хранителните продукти
Виж повече

ISO 18788:2015

Системи за управление на частната охранителна дейност
Виж повече

ISO 37001:2016

Системи за управление за борба с подкупването
Виж повече

ISO 22716:2007

Добра производствена практика за козметични продукти
Виж повече

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!