За нас

ИНСЕРТ е български орган за сертификация на системи за управление, в който професионализма си срещат експерти и водещи одитори, работили в едни от най-големите сертифициращи органи в света и над 15 000 одита само за последните десет години!

Сертификат за акредитация, рег. № 18 ООС/28.05.2021 г., валиден до 31.01.2024 г., издаден от ИА „БСА“, съгласно БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015.

Научи повече

Заявка за сертификация

Ние сме винаги на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с вас, а разглеждането ѝ е напълно безплатно, като само в рамките на няколко часа от получаването на заявката, ще имате оферта за сертификация специално за вас и вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но тя е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

Свали

Стандарти

БДС EN ISO/IEC 27001:2017

съдържа изисквания за системите за управление на сигурността на информация

БДС ISO 45001:2018

замести популярния стандарт OHSAS 18001

БДС EN ISO 14001:2015

съдържа изисквания за системи за управление на околната среда

БДС EN ISO 9001:2015

съдържа изисквания към системите за управление на качеството

Последни новини

Разширяване на обхвата на акредитация

Успешно приключихме разширяването на обхвата на акредитацията си…

02.06.2021 Научи повече
Проверка на валидността на сертификат

В раздел „Проверка на сертификат“ можете да проверите валидността на издадените от ИНСЕРТ сертификати.

05.02.2020 Научи повече
Информация за клиентите

Във връзка с разпространението на коронавирус и обявеното извънредно положение, искаме да ви уверим, че в „ИНСЕРТ“ са предприети разумни мерки за обичайното изпълнение на дейността и за поддържане на доверието в процеса на сертификация.

13.03.2020 Научи повече
Оценете рисковете за COVID с OIRA

Все още не знаем дали ще ни застигне „втората вълна“ на епидемията, но нищо не пречи да бъдем подготвени. Главната инспекция по труда и Европейската агенция по здраве и безопасност в Билбао публикуваха безплатен он-лайн инструмент…

29.09.2020 Научи повече
Промени в правилата за сертификация

Направени са промени в Правилата за сертификация, считано от 14.02.2021 г. Промените се отнасят до сертификацията на ISO/IEC 22000:2018 и БДС ISO 39001:2014, регламентирането на провеждане на одити от разстояние, както и действията в извънредни ситуации, които имат ефект върху сертификацията.

15.02.2021 Научи повече
© 2019 Incert. All Rights Reserved.