Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Жалби и възражения

Жалби и възражения

Органът за сертификация на системи за управление на „ИНСЕРТ“ ЕООД прилага процедура за разглеждане и предприемане на действия по всички получени възражения и жалби.

Възражения могат да подават сертифицирани клиенти, които искат да бъде преразгледано решение на органа, свързани с процеса на сертификация напр. решение за предоставяне, прекратяване, отнемане на сертификат и др.

Жалби се приемат от всички заинтересовани страни (клиенти, техни клиенти и потребители, институции, обществени организации и др.) като те са свързани с неудовлетвореност, свързана с дейността на органа.

В Правилата за сертификация ще намерите подробно описание на реда за подаване на жалба или възражение.

Свържете се с нас, за да ви съдействаме!
За нас всяка обратна връзка е възможност да станем по-добри в услугите, които Ви предлагаме.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!