Жалби и възражения

Органът за сертификация на системи за управление на „ИНСЕРТ“ ЕООД прилага процедура за разглеждане и предприемане на действия по всички получени възражения и жалби.

Възражения могат да подават сертифицирани клиенти, които искат да бъде преразгледано решение на органа, свързани с процеса на сертификация напр. решение за предоставяне, прекратяване, отнемане на сертификат и др. Жалби се приемат от всички заинтересовани страни (клиенти, техни клиенти и потребители, институции, обществени организации и др.) като те са свързани с неудовлетвореност, свързана с дейността на органа.

В Правилата за сертификация ще намерите подробно описание на реда за подаване на жалба или възражение.

Свържете се с нас, за да ви съдействаме! За нас всяка обратна връзка е възможност да станем по-добри в услугите, които Ви предлагаме.

Заявка за сертификация

Ние сме винаги на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с вас, а разглеждането ѝ е напълно безплатно, като само в рамките на няколко часа от получаването на заявката, ще имате оферта за сертификация специално за вас и вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но тя е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

Свали
© 2019 Incert. All Rights Reserved.