Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Добре е да знаем

Добре е да знаем

Сертификацията е специфичен процес, който поставя много изисквания, както към този, който предоставя сертификата, така и към този, който го получава. Тези изисквания идват от поредица международни стандарти и не могат да бъдат пренебрегвани. Затова е важно преди да подпишете договор за сертификация да се запознаете внимателно с него, както и с Правилата за сертификация на органа за сертификация (те могат да имат и друго име – „критерии за сертификация“, „общи условия“ и др.).

Стандартите, по които работят органите за сертификация, изискват клиентът да заплаща за провеждането на одит, а не за издаването на сертификат. Обичайна практика е клиентът да плаща при провеждането на всеки от одитите (първоначален, надзорен и т.е.), а не наведнъж за трите години на валидност на сертификата.

Преди всеки одит органът за сертификация е длъжен да съгласува предварително екипа за одит с клиента, а клиентът може да откаже одитор, ако има основание да счита, че одиторът е в конфликт на интереси (напр. работи в конкурентно дружество).

Често орган за сертификация се избира по това колко бързо ще издаде сертификат. Не трябва да се забравя, че издаването на сертификат е процес, който зависи от много фактори – готовността на клиента за сертификация, наличието на одитори в определения срок с необходимата компетентност и др.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!