Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

За нас

За нас

ИНСЕРТ е орган за сертификация на системи за управление, в който професионализма си срещат експерти и водещи одитори, работили в един от най-големите сертифициращи органи в света и над 15 000 одита само за последните десет години!

„ИНСЕРТ“ предоставя акредитирана сертификация на основание Сертификат за акредитация № 18 ООС/11.04.2023 г., издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" съгласно БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO/IEC 27006:2015/AMD 1:2020.

Оценяване на съответствието

Одити и оценяване на съответствието с нормативни изисквания, специални стандарти, договори. Съгласуваме обхвата, методологията и очакваните резултати с клиента. Някои от проектите, по които сме работили са оценяване по НМИМИС, Регламент (ЕС) 2017/821 и др. 
Научи повече

Сертификация на системи

Сертификация на системи за управление с изискванията на най-популярните ISO стандарти - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 39001 и др. 
Сертификацията е процес, който следва строги правила, които трябва да се спазват както от сертификатора, така и от клиента. 
Научи повече

Обучения

Обучения за одитиране, стандарти и за управление - публични или разработени по конкретно задание на клиент. Целта ни е да споделяме нашия опит и да предаваме наученото. Обученията са обързани с практиката, придружени от професионално разработени учебни материали. 
Научи повече

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!