Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

За нас

За нас

ИНСЕРТ е орган за сертификация на системи за управление, в който професионализма си срещат експерти и водещи одитори, работили в един от най-големите сертифициращи органи в света и над 15 000 одита само за последните десет години!

ИНСЕРТ предоставя сертификация на основание на акредитация от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015 и ISO/IEC 27006:2015, AMD1:2020. Справка за статута на акредитацията ни можете да направите в публичния регистър на ИА БСА.

Оценяване на съответствието

Одити и оценяване на съответствието с нормативни изисквания, специални стандарти, договори. Съгласуваме обхвата, методологията и очакваните резултати с клиента. Някои от проектите, по които сме работили са оценяване по НМИМИС, Регламент (ЕС) 2017/821 и др. 
Научи повече

Сертификация на системи

Сертификация на системи за управление с изискванията на най-популярните ISO стандарти - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO 39001 и др. 
Сертификацията е процес, който следва строги правила, които трябва да се спазват както от сертификатора, така и от клиента. 
Научи повече

Обучения

Обучения за одитиране, стандарти и за управление - публични или разработени по конкретно задание на клиент. Целта ни е да споделяме нашия опит и да предаваме наученото. Обученията са обързани с практиката, придружени от професионално разработени учебни материали. 
Научи повече

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!