За нас

ИНСЕРТ е български орган за сертификация на системи за управление, в който професионализма си срещат експерти и водещи одитори, работили в един от най-големите сертифициращи органи в света и над 15000 одита само за последните десет години!

„ИНСЕРТ“ предоставя акредитирана сертификация на основание Сертификат за акредитация, рег. № 18 ООС/31.05.2022 г. , валиден до 31.01.2024 г., издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“, съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17021-1:2015. ИА БСА е страна по Многостранното споразумение IAF MLA.

About First Image About Second Image
Стандарти

Международните стандарти за системи за управление, по които предлагаме сертификация, се разработват от Международната организация за стандартизация (ISO) и са приети чрез превод и признаване за български държавни стандарти от Български институт за стандартизация.

Научи повече
Сертификация

Органът за сертификация на системи за управление е обособена структура в юридическото лице „ИНСЕРТ“ ЕООД, което е регистрирано по Търговския закон, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Калиманци 45, офис 3 и ЕИК 205511883.

Научи повече
Обучения

Всяко от обученията е с продължителност 16 часа и ще ви подготви уверено да се справяте самостоятелно със задълженията на вътрешен одитор или да разбирате по-добре изискванията на избрания от вас стандарт и как да ги изпълнявате и да проверявате изпълнението им.

Научи повече

Заявка за сертификация

Ние сме винаги на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с вас, а разглеждането ѝ е напълно безплатно, като само в рамките на няколко часа от получаването на заявката, ще имате оферта за сертификация специално за вас и вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но тя е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

Свали
© 2019 Incert. All Rights Reserved.