Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 съдържа изисквания за системи за управление на околната среда.

В него ще намерим изисквания, които имат за цел да гарантират, че този, който ги прилага внимателно оценява как въздейства дейността му върху околната среда и какви мерки да предприеме, за да намалява вредното въздействие и да увеличава полезното. Прилагането на стандарта помага да се наблюдава и контролира спазването на екологичното законодателство, както и да се отговаря на очакванията на заинтересованите страни.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!