Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ISO/IEC 27001:2022

Измененият стандарт ISO/IEC 27001:2022 за системи за управление на сигурността на информацията беше публикуван през октомври от международната организация по стандартизация. Няма важни изменения в основния текст на стандартам, но значимата промяна е в Приложение А на стандарта, което е реорганизирано. Предишните 114 механизма за контрол, групирани в 14 клаузи, са намалени до 93 механизма за контрол, групирани в 4 теми. Въведени са единадесет изцяло нови механизма за контрол, 24 са получени от обединяването на съществуващи в предходната версия механизми за контрол, а 58 механизма за контрол за актуализирани. Променено е и представянето на механизмите за контрол като е отпаднало описването на „цел“.

Запознайте се с политиката ни за сертификация по новата версия на стандарта тук. 

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!