Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 съдържа изисквания към системите за управление на качеството. Стандартът указва какви правила да разработим за дейността си, така че да сме сигурни, че винаги предоставяме услуги и продукти с еднакво високо предвидимо качество, както и че непрекъснато ги подобряваме. В стандарта няма да намерим готови решения, но той ни дава възможност да обмислим всички области на управление на един бизнес без да пропускаме нищо – от редовното осигуряване на ресурси, през производството и предоставянето на услуги до наблюдението на мнението на клиентите за нас.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!