Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ISO/IEC 27701:2019

ISO/IEC 27701:2019 е международен стандарт, който допълва ISO/IEC 27001 с указания за управлението на личните данни в контекста на системите за управление на сигурността на информацията (СУСИ).

ISO/IEC 27701:2019 е насочен към всички организации, които събират, обработват и/или съхраняват лични данни, както и към организациите, които предоставят услуги по обработка на лични данни на други организации. Той предоставя насоки за управлението на риска, защитата на правата на субектите на данните и осигуряването на доказателства за съответствие със законодателството за защита на личните данни.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!