Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ISO/IEC 27001:2013 – отменен

Отменен от ISO. Сертификатите за съответствие са валидни не по-късно от 31.10.2025 г.

ISO/IEC 27001:2013 съдържа изисквания за системите за управление на сигурността на информацията. Стандартът изисква да се направи оценяване на риска за сигурността на „информационните активи“, както и да се предприемат конкретни мерки за гарантирането на наличността, целостта и поверителността на тези активи. „Информационните активи“ са цялата информация, която една организация притежава – информация за клиенти, за договори, за доставчици, финансова информация и др., независимо дали на хартия или в електронен вид. Стандартът ни насочва към прилагането на такава система от мерки, чрез която да сме сигурни, че тази информация остава цяла (т.е. не липсват части от нея заради кражба, пожар или изтриване), че е налична, когато ни трябва и че остава поверителна (не става достояние на конкурентите, не изтичат лични данни на клиенти и потребители).

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!