Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 замести популярния стандарт OHSAS 18001 и съдържа изисквания към системите за управление на здравето и безопасността при работа. Тази област на управлението на една организация е много силно нормативно регулирана и чрез системи за управление на ЗБР организациите могат по-лесно да управляват оценяването на рисковете за ЗБР и спазването на нормативните изисквания. В среда на все по-ожесточаваща се конкуренция за качествени работници, сертификацията на система по ISO 45001 е знак за отговорно отношение към безопасността на труда и грижа за работещите.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!