Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ISO 39001:2012

ISO 39001:2012 съдържа изисквания към системите за управление на безопасността на движението по пътищата.  Приложим е за всички организации, които искат да допринесат за повишаването на пътната безопасност чрез конкретни мерки и действия, които са в обхвата на техните възможности – като се ангажират да насърчават безопасно поведение на своите служители по време на работа и в свободното време, като прилагат мерки за контрол на поведението на пътя, като инвестират в технологии или проекти за пътна безопасност, като си сътрудничат с други организации и с местните общности.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!