Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Промени в сертификацията на ISO 22000:2018

Считано от днес, 18.08.2023 г. , в сила влизат изменения в системата за управление на органа за сертификация на „ИНСЕРТ“ ЕООД във връзка със сертификацията на системи за управление на безопасността на хранителните продукти.

Промените се дължат на въвеждането на изискванията на БДС ISO 22003-1:2022 Безопасност на хранителните продукти. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление на безопасността на хранителните продукти (ISO 22003-1:2022).

За клиентите са важни промените, свързани с определянето на продължителността на одитите на база на различни влияещи фактори, забраната за използване на знак или позоваване на сертификация върху каквито и да е опаковки на продукти, както и не на последно място прецизиране на целите на одитите на системите за управление на безопасността на хранителните продукти.

Тук, както и в съответните секции на интернет страницата ни, можете да се запознаете с актуалната версия на Правилата за сертификация, в която са отразени промените.

Всички сертифицирани клиенти ще бъдат своевременно уведомени, ако се налагат промени в програмите им за сертификация във връзка с въведените изменения.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!