Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ново! Акредитирана сертификация по ISO 37001:2016

ИНСЕРТ вече предлага акредитирана сертификация на системи за управление за борба с подкупването по ISO 37001:2016. След положителна оценка от ИА БСА сертификатът ни за акредитация беше преиздаден за нови четири години, а обхватът на акредитация разширен, за да включи и ISO 37001:2016.

ISO 37001:2016 е стандарт за системи за управление за борба с подкупването. Прилагането на стандарта помага на кампаниите да намалят рисковете от корупция и незаконни практики, които биха могли да доведат до значими законови, финансови и репутационни последствия. ISO 37001:2016 съдейства за изграждането на доверие сред клиентите, партньорите и заинтересованите страни, като доказва ангажимента на организацията към почтеност и етика в търговските отношения. Не на последно място, стандартът предоставя рамка за разработване на ефективни мерки за превенция на корупцията, което може да подобри ефективността и устойчивостта на бизнес процесите.

Ако се използва ефективно, ISO 37001:2016 би могъл да бъде мощен инструмент в борбата с подкупването и корупцията. В някои държави е въведено местно законодателство, което позволява една организация да избегне отговорност или да намали отговорността си при случаи на корупция, в които са замесени нейни служители или бизнес партньори, ако успее да докаже, че изпълнява ефективна програма за борба с подкупването.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!