Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

БДС ISO 37001:2016

БДС ISO 37001:2016 съдържа изисквания към системите за управление за борба с подкупването. Стандартът изисква прилагането на различни мерки не само за  справяне с рисковете от подкупване (напр. на служители, подизпълнители, партньори), но и за предотвратяване, откриване и реакция при случаи на подкупване. Тези мерки включват, без да се ограничават до, приемане на политика за борба с подкупването, определяне на служител, който да наблюдава спазването на правилата за борба с подкупването, обучение, оценяване на рисковете, комплексни проверки на проекти и партньори, прилагане на финансов и оперативен контрол и установяване на процедури за докладване и разследване.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!