Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

БДС EN ISO 22000:2018

Стандартът БДС EN ISO 22000:2018 съдържа изискванията към системите за управление на безопасността на хранителните продукти. Утвърден в годините стандарт, чрез който се контролира спазването, както на нормативните изисквания за безопасността на храните, така и на най-добрите практики, които да гарантират производството, съхранението, транспортирането и търговията с безопасни за човешкото здраве храни.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!