Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сертификация по ISO/IEC 27001:2022

13 април 2023 г.

От 11.04.2023 г.  сертифицираме и по ISO/IEC 27001:2022 – най-новата версия на стандарта за системи за управление на сигурността на информацията. След положително приключила оценка от ИА БСА сертификатът ни за акредитация е преиздаден!

За всички сегашни клиенти преходът към новата версия ще бъде по време на редовен надзорен одит или одит за подновяване на сертификацията, или чрез специален извънреден одит.

След положително решение за изпълнен преход към новата версия на стандарта, сертификатът ще бъде преиздаден спрямо ISO/IEC 27001:2022 като ще се запази оригиналната валидност на сертификацията.

Всички съществуващи клиенти трябва да преминат одит за преход и сертификатите им да бъдат преиздадени за съответствие с ISO/IEC 27001:2022 не по-късно от 31.10.2025 г.

Новите клиенти е важно да знаят, че до 31.10.2023 г. ще приемаме заявки за нови сертификации и по двете версии на стандарта, а след тази дата ще бъдат приемани заявки за сертификация единствено по новата версия на стандарта – ISO/IEC 27001:2022.

Запознайте се с Политиката ни за “преход”, която обобщава най-важното, което трябва знае всяка организация, която е сертифицирана, или на която ѝ предстои сертификация.

Ние сме на разположение, за да отговорим на всичките ви въпроси, и не забравяйте, че крайният срок за валидност на сертификатите по версията от 2017 г. е 31 октомври 2025 г.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!