Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Електронен регистър

Регистърът за ISO сертификати IAF Certsearch става задължителен

Международно решение задължава службите по акредитация и органите за сертификация да подават в реално време информация за издадените ISO сертификати в публичния регистър, поддържан от Международния акредитационен форум – IAF Certsearch.  Определен е краен срок до октомври 2024 г. това решение да бъде изпълнено.

“Инсерт” докладва всички свои издадени сертификати и техния статут на регистъра още от неговото създаване и клиентите могат да бъдат сигурни, че сертификатите, които притежават са, под контрола на службата по акредитация и са издадени в съответствие с всички приложими правила.

IAF Certsearch е възможност да се събере на едно място надеждна и актуална информация за издадените сертификати по света. Регистърът може да бъде много силен инструмент срещу измами и фалшификации, свързани със сертификацията, и да подкрепи добросъвестните участници на пазара и лоялната конкуренция.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!