Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Промени в Правилата за сертификация

11 декември 2021 г.

Направени са промени в Правилата за сертификация, считано от 10.12.2021 г. и е публикувана актуалната версия 5. Правилата са неразделна част от договорите със сертифицираните клиенти, които трябва да ги познават и спазват. Всички сертифицирани клиенти ще бъдат и персонално уведомени за направените промени. 

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!