Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Промени в над 30 ISO стандарта – влючват измененията в климата

ISO стандартите за системи за управление се актуализират, за да се включат измененията в климата

ISO обяви актуализация на редица стандарти за системи за управление, за да се включат измененията в климата. Тези промени засягат всички организации, които са сертифицирани по ISO стандарти, като например ISO 9001 (система за управление на качеството), ISO 14001 (система за управление на околната среда) и ISO 45001 (система за управление на здравето и безопасността при работа).

В раздел “Сертификация” на нашата интернет страница можете да намерите политиката на “ИНСЕРТ” за изпълнението на изискванията.  Всички сертифицирани клиенти трябва да се запознаят с политиката и да предприемат действия.

Резюме на промените и очакваните действия от всички страни

Какво се променя?

  • Добавени са нови изисквания в клауза 4.1. “Разбиране на организацията и нейния контекст”. От организациите се изисква да определят дали измененията в климата са значимо обстоятелство, което може да повлияе на тяхната способност да постигнат целите си.
  • Добавена е забележка в клауза 4.2. “Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни”. Забележката посочва, че заинтересованите страни (напр. клиенти, инвеститори, контролни органи) могат да имат изисквания, свързани с измененията в климата.

Какво трябва да направят организациите?

  • Да се запознаят с измененията в ISO стандартите и да ги приложат в своите системи за управление.
  • Да определят дали измененията в климата са значимо обстоятелство за тях и да предприемат действия, ако е необходимо.

Важно! 

  • Няма изискване да се преиздават сертификати във връзка с промените.
  • Органите за сертификация ще одитират изпълнението на новите изисквания при първия предстоящ одит за всеки клиент.

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!