Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Certificate of:

„ВОЛФ“ АД, БДС EN ISO 14001:2015, БСА

Verified on: 19.06.2024г.

34

Certificate Registration Number

34

BG2020072202

34

Client

34

„ВОЛФ“ АД

34

Standard

34

БДС EN ISO 14001:2015

34

Scope of Certification

34

Сметосъбиране, снегопочистване. Търговия с горива. Сервиз на машини. Експлоатация, поддръжка и развитие на летателното поле, сградите и съоръженията. Превоз на отпадъци, тежки, опасни, взривоопасни и извънгабаритни товари и стоки с двойна употреба, огнестрелни оръжия и боеприпаси. Производство на изделия от минерални суровини. Търговия с дървесина. Изграждане, ремонт и поддръжка на жп инфраструктура и на пътища (вкл. горски). Промишлено и минно строителство. Изграждане и ремонт на сгради и съоръжения, вкл. в сервитутните зони и зоните на влияние на летищата. Търсене и проучване на подземни богатства и води.

34

Sites within the Scope

34

бул. „Цариградско шосе“ № 48-50, гр. София, България

34

Certification Status 

34

валиден, акредитация ИА БСА

Request for Certification

We are always available to complete the certification request with you. It is completely free to review and within just a few hours of receiving the request, you will have a certification quotation designed specifically for you and your organization.

The application form does not commit you to working with us but it is a prerequisite for a certification offer.

INCERT- certification
for success!