Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Certificate of:

„ВИ ВИ ЕН ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, БДС EN ISO 14001:2015, БСА

Verified on: 03.12.2023г.

34

Certificate Registration Number

34

BG2021012702

34

Client

34

„ВИ ВИ ЕН ПРОДЖЕКТ“ ЕООД

34

Standard

34

БДС EN ISO 14001:2015

34

Scope of Certification

34

Проектиране и авторски надзор, строителство, СМР и СРР, хидро и топло изолация, поддръжка и въвеждане в експлоатация на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения и прилежащата им инфраструктура, обекти от енергийната, благоустройствената, екологичната, пътна и железопътната инфраструктура. Доставка и монтаж на алуминиева и ПВЦ дограма и прилагане на мерки за енергийна ефективност. Изграждане и поддръжка на електрически инсталации за производството на ел. енергия и ремонтна дейност в областта на електропроизводството. Реконструкция, рехабилитация и реставрация на недвижими културно-исторически ценности. Проектиране и изграждане на паркове, спортни и детски площадки и вертикална планировка. Доставка и монтаж на настилки, уреди и съоръжения за паркове, спортни и детски площадки и вертикална планировка. Извършване на дейности с механизация.

34

Sites within the Scope

34

ул. „Александър Бръзицов“ № 11, ет. 1, офис 1, кв. „Кръстова вада“, гр. София, България

34

Certification Status 

34

валиден, акредитация БСА

Request for Certification

We are always available to complete the certification request with you. It is completely free to review and within just a few hours of receiving the request, you will have a certification quotation designed specifically for you and your organization.

The application form does not commit you to working with us but it is a prerequisite for a certification offer.

INCERT- certification
for success!