Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Certificate of:

„РЕСПРОМКОМПЛЕКТ“ АД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА

Verified on: 19.06.2024г.

34

Certificate Registration Number

34

BG2022122102

34

Client

34

„РЕСПРОМКОМПЛЕКТ“ АД

34

Standard

34

БДС EN ISO 9001:2015

34

Scope of Certification

34

Инженеринг (проектиране, доставка, монтаж и сервиз) и производство на телекомуникационни, електрически, охранителни системи, видеонаблюдение и контрол на достъпа. Изграждане на противопожарни системи и съоръжения (пожароизвестителни, пожарогасителни системи, гласово уведомяване, управление на дим и топлина и пожарни кранове), интегрирани термовизионни системи за ранно откриване и превенция на горски и индустриални пожари и улично LED осветление с интелигентна система за управление. СМР на сгради, съоръжения, метални конструкции, телекомуникационни и наблюдателни кули и мачти. Сервиз на пожарогасители. Изпълнение на ЕСКО договори.

34

Sites within the Scope

34

ул. „Кукуш“ № 2 , БЦ Телеком, ет. 5, офис № 6, гр. София, България; ул. „Кукуш“ № 5, гр. Пловдив, България; ул. „Братя Миладинови“ № 18, ет. 1, офис 1, гр. Сливен, България; ул. „Сергей Румянцев“ № 22, гр. Плевен, България; ул. „Христо Ботев“ № 8, вх. А, ет. 1, ап. 1, гр. Силистра, България

34

Certification Status 

34

валиден, акредитация ИА БСА

Request for Certification

We are always available to complete the certification request with you. It is completely free to review and within just a few hours of receiving the request, you will have a certification quotation designed specifically for you and your organization.

The application form does not commit you to working with us but it is a prerequisite for a certification offer.

INCERT- certification
for success!