Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Certificate of:

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА

Verified on: 24.04.2024г.

34

Certificate Registration Number

34

BG2023052201

34

Client

34

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ АД

34

Standard

34

БДС EN ISO 9001:2015

34

Scope of Certification

34

Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, улици и пътни съоръжения (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации по пътищата). Лабораторни услуги за строителството. Производство и търговия с материали за строеж и поддръжка на пътища. Услуги със строителни машини и транспортни машини. Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда. Строежи от високото строителство и прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.

34

Sites within the Scope

34

ул. „Олимпи Панов“ № 14, вх. Б, ет. 4, гр. Русе, България

34

Certification Status 

34

валиден, акредитация ИА БСА

Request for Certification

We are always available to complete the certification request with you. It is completely free to review and within just a few hours of receiving the request, you will have a certification quotation designed specifically for you and your organization.

The application form does not commit you to working with us but it is a prerequisite for a certification offer.

INCERT- certification
for success!