Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Certificate of:

„КИД ПЛЮС“ ЕООД, БДС EN ISO 14001:2015, БСА

Verified on: 20.07.2024г.

34

Certificate Registration Number

34

BG2022102502

34

Client

34

„КИД ПЛЮС“ ЕООД

34

Standard

34

БДС EN ISO 14001:2015

34

Scope of Certification

34

Проектиране и инженеринг в строителството. Строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация, енергоефективни мерки на строежите и прилежащата им инфраструктура от: високото строителство, електронните съобщителни мрежи и съоръжения; транспортната, енергийната и благоустройствената инфраструктура, в т.ч. водопроводни, канализационни мрежи и съоръжения, пречиствателни станции; хидротехническото и хидромелиоративното строителство. Консервация и реставрация на архитектурно-строителни недвижими културни ценности. Производство и монтаж на алуминиева и PVC дограма.

34

Sites within the Scope

34

ул. „Цар Иван Асен II“ No. 10/Д, гр. Видин, България

34

Certification Status 

34

валиден, акредитация ИА БСА

Request for Certification

We are always available to complete the certification request with you. It is completely free to review and within just a few hours of receiving the request, you will have a certification quotation designed specifically for you and your organization.

The application form does not commit you to working with us but it is a prerequisite for a certification offer.

INCERT- certification
for success!