Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Certificate of:

„Е.С.С. – КЪМПАНИ“ ЕООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА

Verified on: 22.09.2023г.

34

Certificate Registration Number

34

BG2022032203

34

Client

34

„Е.С.С. – КЪМПАНИ“ ЕООД

34

Standard

34

БДС EN ISO 9001:2015

34

Scope of Certification

34

Извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства. Извършване и удостоверяване на обучения за повишаване на професионална квалификация, уменията и ключовите компетентности. Трансфериране и валидиране на знания. Организиране и провеждане на обучителни семинари.

34

Sites within the Scope

34

КТП 1822: УПИ II-600, кв. 59, с. Средногорци, обл. Смолян, България; КТП 1023: бул. „България“ № 1, гр. Златоград, България

34

Certification Status 

34

валиден, акредитация ИА БСА

Request for Certification

We are always available to complete the certification request with you. It is completely free to review and within just a few hours of receiving the request, you will have a certification quotation designed specifically for you and your organization.

The application form does not commit you to working with us but it is a prerequisite for a certification offer.

INCERT- certification
for success!