Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сертификат на:

„ВОЛФ“ АД, БДС EN ISO 14001:2015, БСА

Проверен на: 21.05.2024г.

34

НОМЕР

34

BG2020072202

34

КЛИЕНТ

34

„ВОЛФ“ АД

34

СТАНДАРТ

34

БДС EN ISO 14001:2015

34

ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ

34

Сметосъбиране, снегопочистване. Търговия с горива. Сервиз на машини. Експлоатация, поддръжка и развитие на летателното поле, сградите и съоръженията. Превоз на отпадъци, тежки, опасни, взривоопасни и извънгабаритни товари и стоки с двойна употреба, огнестрелни оръжия и боеприпаси. Производство на изделия от минерални суровини. Търговия с дървесина. Изграждане, ремонт и поддръжка на жп инфраструктура и на пътища (вкл. горски). Промишлено и минно строителство. Изграждане и ремонт на сгради и съоръжения, вкл. в сервитутните зони и зоните на влияние на летищата. Търсене и проучване на подземни богатства и води.

34

ПЛОЩАДКИ

34

бул. „Цариградско шосе“ № 48-50, гр. София, България

34

СТАТУС

34

валиден, акредитация ИА БСА

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!