Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сертификат на:

„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА

Проверен на: 20.07.2024г.

34

НОМЕР

34

BG2023110901

34

КЛИЕНТ

34

„СТРОЙМОНТАЖ“ ЕООД

34

СТАНДАРТ

34

БДС EN ISO 9001:2015

34

ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ

34

Инженеринг, проектиране и строителство на жилищни и нежилищни сгради, благоустройствена инфраструктура, автомагистрали и съоръжения към тях, трамвайни и тролейбусни линии и съоръжения към тях, ж. п. линии вкл. сгради и съоръжения към тях, пристанища вкл. сгради и съоръжения към тях, летища вкл. сгради и съоръжения към тях, съоръжения за брегоукрепване и геозащита, преносни и разпределителни мрежи в областта на електроснабдяване, топлоснабдяване, газоснабдяване, ВиК и съоръжения към тях, хидротехнически, хидроенергийни и хидромелиоративни съоръжения и системи, пречиствателни съоръжения, съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, изграждане и закриване на депа. Реконструкция, рехабилитация и ремонт на изброените по-горе обекти. Доставка и монтаж на машини, оборудване, инсталации и транспортни средства за посочените по-горе обекти. Събаряне и разрушаване на сгради и съоръжения.

34

ПЛОЩАДКИ

34

ул. „Райко Алексиев“ № 14А, гр. Пазарджик, България

34

СТАТУС

34

валиден, акредитация ИА БСА

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!