Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сертификат на:

СТМ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ ЕООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА

Проверен на: 18.07.2024г.

34

НОМЕР

34

BG2022121301

34

КЛИЕНТ

34

СТМ „СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ ЕООД

34

СТАНДАРТ

34

БДС EN ISO 9001:2015

34

ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ

34

Консултиране и подпомагане на работодателите за създаване на организация по безопасност и здраве при работа. Анализ и наблюдение на здравното състояние на работещите. Оценяване на риска за здравето и безопасността на работещите и превенция на професионалните рискове. Разработване и предлагане на мерки за отстраняване и намаляване на риска. Обучения по безопасност и здраве при работа, при условия и по ред, определени от действащите нормативни изисквания. Разработване и провеждане на проучвания и анализи.

34

ПЛОЩАДКИ

34

бул. „Александър Стамболийски“ № 15, гр. София, България

34

СТАТУС

34

валиден, акредитация ИА БСА

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!