Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сертификат на:

ОБЩИНА ЛОВЕЧ, БДС EN ISO 9001:2015, БСА

Проверен на: 21.05.2024г.

34

НОМЕР

34

BG2023062001

34

КЛИЕНТ

34

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

34

СТАНДАРТ

34

БДС EN ISO 9001:2015

34

ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ

34

Осъществяване на местно самоуправление, предоставяне на административни услуги на потребители, администриране на дейности по устройство на територията, финансово–стопански дейности и управление на собствеността, изпълнение на делегираните държавни функции в областта на образование, култура, здравеопазване, социални дейности, околна среда, спорт, туризъм, отбранително–мобилизационна готовност и опазване на обществения ред и сигурност.

34

ПЛОЩАДКИ

34

ул. „Търговска” № 22, 5500 гр. Ловеч, България

34

СТАТУС

34

валиден, акредитация ИА БСА

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!