Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сертификат на:

„МЕДИКО“ ЕООД, ISO 45001:2018, БСА

Проверен на: 20.06.2024г.

34

НОМЕР

34

BG2024030826

34

КЛИЕНТ

34

„МЕДИКО“ ЕООД

34

СТАНДАРТ

34

ISO 45001:2018

34

ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ

34

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина – консултиране и подкрепа на работодателите за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравето и безопасността на работното място. Измерване на фактори на работната среда – осветеност, включително и изкуствено осветление в работна и битова среда; шум; микроклимат; прах; токсични вещества; СКСД (SiO2); електромагнитни полета; вибрации; вентилационни и климатични инсталации; топлинно облъчване; оптични некохерентни лъчения; качество на въздуха в офиси (CO2). Електробезопасност – контрол на контур „фаза-защитен проводник“; съпротивление на защитна заземителна инсталация; съпротивление на мълниезащитна заземителна инсталация; съпротивление на изолация; защитни прекъсвачи /ДТЗ/; изпитване на електрическо оборудване – PAT тестинг; топлинно натоварване WBGT; термовизионен метод за контрол. Електрохимична защита на подземни и метални съоръжения.

34

ПЛОЩАДКИ

34

ул. „Чумерна“ No. 15А, гр. Габрово, България

34

СТАТУС

34

валиден, акредитация ИА БСА

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!