Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сертификат на:

„ХЕС ПРОЕКТ“ ООД, БДС ISO 37001:2016

Проверен на: 24.02.2024г.

34

НОМЕР

34

BG2023110202N

34

КЛИЕНТ

34

„ХЕС ПРОЕКТ“ ООД

34

СТАНДАРТ

34

БДС ISO 37001:2016

34

ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ

34

Проектиране на жилищни, обществени, промишлени сгради и инфраструктурни обекти – депа за отпадъци, хидротехнически съоръжения, пречиствателни станции, технически съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, пътища и пътни съоръжения. Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност (ЕЕ), оценка за съответствие на инвестиционни проекти по част ЕЕ и оценка на енергийните спестявания, технически паспорти. Извършване на независим строителен надзор по време на проектиране и строителство.

34

ПЛОЩАДКИ

34

ул. „Русалийски проход“ No. 19, офис 4, гр. София, България

34

СТАТУС

34

валиден

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!