Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сертификат на:

„ХЕС ПРОЕКТ“ ООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА

Проверен на: 20.04.2024г.

34

НОМЕР

34

BG2022022802

34

КЛИЕНТ

34

„ХЕС ПРОЕКТ“ ООД

34

СТАНДАРТ

34

БДС EN ISO 9001:2015

34

ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ

34

Проектиране на жилищни, обществени, промишлени сгради и инфраструктурни обекти – депа за отпадъци, хидротехнически съоръжения, пречиствателни станции, технически съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци, пътища и пътни съоръжения. Обследване и сертифициране на сгради за енергийна ефективност (ЕЕ), оценка за съответствие на инвестиционни проекти по част ЕЕ и оценка на енергийните спестявания, технически паспорти. Извършване на независим строителен надзор по време на проектиране и строителство.

34

ПЛОЩАДКИ

34

ул. „Русалийски проход“ No. 19, офис 4, гр. София, България

34

СТАТУС

34

валиден, акредитация ИА БСА

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!