Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сертификат на:

„ЕКСПЕРТИНВЕСТ“ АД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА

Проверен на: 20.07.2024г.

34

НОМЕР

34

BG2023062201

34

КЛИЕНТ

34

„ЕКСПЕРТИНВЕСТ“ АД

34

СТАНДАРТ

34

БДС EN ISO 9001:2015

34

ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ

34

Оценка на съответствието на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите. Упражняване на строителен надзор при изграждане на строежи. Упражняване на строителен надзор на обекти паметници на културата. Съставяне на технически паспорти на строежи.

34

ПЛОЩАДКИ

34

ул. „Осман Пазвантоглу“ № 2А, гр. Видин, България

34

СТАТУС

34

валиден, акредитация ИА БСА

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!