Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Сертификат на:

„АСМИП – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ ЕООД, ISO/IEC 27001:2022, БСА

Проверен на: 20.06.2024г.

34

НОМЕР

34

BG2024022307

34

КЛИЕНТ

34

„АСМИП – МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВЕТИ ПАНТЕЛЕЙМОН“ ЕООД

34

СТАНДАРТ

34

ISO/IEC 27001:2022

34

ОБХВАТ НА СЕРТИФИКАЦИЯ

34

Специализиранаизвънболничнамедицинскапомощ–профилактика,диагностика,лечениеирехабилитация.Медико-диагностичниизследвания.Медицинскаекспертизанаработоспособността.

34

ПЛОЩАДКИ

34

бул.„АлександърСтамболийски“№15,гр.София,България; ул.„КнязБорисI-ви“№21,гр.София,България

34

СТАТУС

34

валиден, акредитация ИА БСА

Заявка за сертификация

Винаги сме на разположение да попълним заявката за сертификация заедно с Вас. Разглеждането ѝ е напълно безплатно и само след няколко часа ще имате оферта за сертификация специално за Вас и Вашата организация.

Заявката не Ви ангажира да работите с нас, но е задължително условие за изготвянето на оферта за сертификация.

ИНСЕРТ- сертификацията,
която гарантира успех!