ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – СОФИЯ, БДС EN ISO 9001:2015, БСА