ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – СОФИЯ, БДС ISO 45001:2018, БСА