ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – СОФИЯ, БДС EN ISO 14001:2015, БСА