„ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ – ПАЗАРДЖИК“ АД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА