„ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, БДС ISO 45001:2018, БСА