„САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ПЪЛДИН“, БДС EN ISO 9001:2015, БСА