НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, БДС EN ISO/IEC 27701:2021