„МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД, БДС ISO 45001:2018, БСА