„МОНОЛИТНО СТРОИТЕЛСТВО“ ЕООД, БДС EN ISO 14001:2015, БСА