„КУЗИ – ПЕТЪР КУЗЕВ“ ЕООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА