„КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ – АРГУС“ ООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА