„КОМУНАЛЕФЕКТ СЕРВИЗ“ ЕООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА