„КОМПЮТЪР 2000 – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, БДС EN ISO/IEC 27001:2017, БСА