„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – БУРГАС” ЕООД, БДС ISO 45001:2018, БСА