„Е.С.С. – КЪМПАНИ“ ЕООД, БДС EN ISO 9001:2015, БСА