ЕТ „ИНЖЕНЕР ТОДОРОВ–Тодор Тодоров–Георги Тодоров“, БДС ISO 45001:2018, БСА